Documente Publice

HOTARARE CONSILIUL LOCAL

Nr. Ctr. Document Deschide
1 Hotarare privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual Deschide
2 Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Deschide
3 Hotarare privind achizitionarea serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentare Deschide
4 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si funtionare a compartimentului de asistenta sociala Deschide
5 Hotarare privind aprobarea pretului de referinta si a modului de valorificare a masei lemnoase din fond forestier proprietate publica Deschide
6 Hotarare privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitare de stat cu personalitate juridica ce vor functionar in anul scolar 2018-2019 Deschide
7 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Volovat Deschide
8 Hotarare privind aprobarea incheierii exercitiului financiar al trimestrului III/2017 Deschide
9 Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr.49/26.10.2017 a Consiliului local Volovat privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 Deschide
10 Hotarare privind aprobarea inchirierii unui spatiu aflat in incinta sediului Primariei comunei Volovat Deschide
11 Hotarare privind modificarea si completarea art. 1 al H.C.L. nr.34/27.06.2017 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobilului situat in comuna Volovat nr. 610 (fost dispensar) in imobil la dispozitie Consiliului local al comunei Volovat Deschide
12 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Volovat(rectificarea a III-a pe anul 2017) Deschide
13 Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018 Deschide
14 Hotarare privind vanzarea directa catre doamna BIZGAN CRISTINA a terenului Deschide
15 Hotarare privind desemnarea primarului in calitate de reprezentant al comunei VOLOVAT pentru instrainarea unor terenuri situate in extravilanul comunei Volovat Deschide
16 Hotarare privind aprobarea investitiei "Extindere retea de apa si canalizare de la Caminul cultural pana la Scoala cu clasele I-VIII Volovat" Deschide
17 Hotarare privind implementarea proiectului "Modernizare drumuri comunale, prin asfaltare in lungime de 491 ml. in comuna Volovat, judetul Suceava" Deschide
18 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici in cadrul proiectului "Modernizare drumuri comunale, prin asfaltare in lungime de 491 ml." Deschide
19 Desemnarea reprezentantului comunei Volovat in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a deseurilor Deschide
20 Aprobarea incheierii exercitiului financiar al trimestrului I si II 2016 Deschide
21 Aprobarea extinderii retelei electrice de joasa tensiune in zona PTA 11 Volovat Deschide
22 Aprobarea in principiu a vanzarii, prin licitatie publica, a unei suprafete de teren Deschide
23 Implementarea proiectului "Reabilitare sediu Primarie" Deschide
24 Incetarea contractului de concesiune nr. 52/26.06.2012 Deschide
25 Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei, pentru perioada 2016-2020 Deschide
26 Desemnarea reprezentantului comunei Volovat in Adunarea Generala a Asociatiei Judetene pentru Apa si Canalizare Suceava Deschide
27 Constituirea componentei Comisiei pentru vanzari, concesionari, inchirieri imobile proprietatea comunei Volovat Deschide

DOCUMENTE - diverse

Nr. Crt. Document Deschide
1 Raport de mediu Deschide
2 Masuri de aparare Deschide
3 Stocul minim de mijloace si materiale de aparare Deschide
4 Marimi caracteristice si coduri de avertizare Deschide
5 Planul de prevenire si combatere a poluariilor accidentale Deschide
6 Anexe Deschide
7 Date caracteristice de aparare Deschide
8 Dispozitii legale Deschide
9 Fisa serviciu PSI Deschide
10 Masuri protectie recolta Deschide
11 Masuri prevenire primavara Deschide
12 Schema flux informationala Deschide
13 Tabel cu componenta nominala a C.L.S.U. Deschide
14 Tabel cu numerele de telefon unde se pot transmite avertizaria Deschide

Adresa

  • Adresa: Judetul: Suceava, Localitatea: Volovat
  • Email: primariavolovat@yahoo.com
  • Website: www.comunavolovat.ro
  • Telefon: 0230-419507
  • Fax: 0230-419507