Situatia Financiara

Situatia Financiara 2017

Trimestrul 2
Nr. Crt. Document Deschide
1 Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Deschide
2 Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare - an 19 Deschide
3 Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) Deschide
4 Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
5 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locale Deschide
6 Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
7 Balanta Deschide
8 Bilant Deschide
9 Cheltuieli - sectiunea de functionare Deschide
10 Cheltuieli - sectiunea de dezvoltare Deschide
11 Total cheltuieli Deschide
12 Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 03 Deschide
13 Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 03 Deschide
14 Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 04 Deschide
15 Contul de rezultat patrimonial Deschide
16 Venituri - sectiunea de dezvoltare Deschide
17 Venituri - sectiunea de functionare Deschide
18 Total venituri Deschide

Situatia Financiara 2016

Trimestrul 4
Nr. Crt. Document Deschide
1 Situatia activelor fixe amortizabile - 35a1 Deschide
2 Situatia activelor fixe amortizabile - 35a2 Deschide
3 Situatia activelor fixe neamortizabile - 35b1 Deschide
4 Situatia activelor fixe neamortizabile - 35b2 Deschide
5 Venituri si cheltuielile bugetare locale pe unitati administrativ teritoriale Deschide
6 Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
7 Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
8 Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor Deschide
9 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
10 Balanta Deschide
11 Bilant Deschide
12 Cheltuieli - sectiunea de dezvoltare Deschide
13 Cheltuieli - sectiunea de functionare Deschide
14 Total cheltuieli Deschide
15 Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
16 Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 03 Deschide
17 Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 04 Deschide
18 Contul de rezultat patrimonial Deschide
19 Venituri - sectiunea de dezvoltare Deschide
20 Venituri - sectiunea de functionare Deschide
21 Total venituri Deschide
Trimestrul 1
Nr. Crt. Document Deschide
1 Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
2 Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
3 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
4 Balanta Deschide
5 Bilant Deschide
6 Cheltuieli - sectiunea de dezvoltare Deschide
7 Cheltuieli - sectiunea de functionare Deschide
8 Total cheltuieli Deschide
9 Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 03 Deschide
10 Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 03 Deschide
11 Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 04 Deschide
12 Contul de rezultat patrimonial Deschide
13 Venituri - sectiunea de dezvoltare Deschide
14 Venituri - sectiunea de functionare Deschide
15 Total venituri Deschide

Situatia Financiara 2015

Trimestrul 4
Nr. Crt. Document Deschide
1 Situatia activelor fixe amortizabile - 35a1 Deschide
2 Situatia activelor fixe amortizabile - 35a2 Deschide
3 Situatia activelor fixe neamortizabile - 35b1 Deschide
4 Situatia activelor fixe neamortizabile - 35b2 Deschide
5 Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
6 Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Deschide
7 venituri si cheltuielile bugetelor locale pe unitati administrativ teritoriale Deschide
8 Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) Deschide
9 Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
10 Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor Deschide
11 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
12 Balanta Deschide
13 Bilant Deschide
14 Cheltuieli - sectiunea de dezvoltare Deschide
15 Cheltuieli - sectiunea de functionare Deschide
16 Total cheltuieli Deschide
17 Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 03 Deschide
18 Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
19 Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
20 Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
21 Contul de rezultat patrimonial Deschide
22 Venituri - sectiunea de dezvoltare Deschide
23 Venituri - sectiunea de functionare Deschide
24 Total venituri Deschide
Trimestrul 3
Nr. Crt. Document Deschide
1 Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
2 Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Deschide
3 Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) Deschide
3 Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
4 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
5 Balanta Deschide
6 Bilant Deschide
7 Cheltuieli - sectiunea de dezvoltare Deschide
8 Cheltuieli - sectiunea de functionare Deschide
9 Total cheltuieli Deschide
10 Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 03 Deschide
11 Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 03 Deschide
12 Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 04 Deschide
13 Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
14 Contul de rezultat patrimonial Deschide
15 Venituri - sectiunea de functionare Deschide
16 Venituri - sectiunea de dezvoltare Deschide
17 Total venituri Deschide
Trimestrul 2
Nr. Crt. Document Deschide
1 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
2 Disponibil din mijloace cu destinatia speciala Deschide
3 Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
4 Balanta Deschide
5 Bilant Deschide
6 Cheltuieli - situatia de dezvoltare Deschide
7 Cheltuieli - situatia de functionare Deschide
8 Total cheltuieli Deschide
9 Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 03 Deschide
10 Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 04 Deschide
11 Contul de rezultat patrimonial Deschide
12 Venituri - sectiunea de dezvoltare Deschide
13 Venituri - sectiunea de functionare Deschide
14 Total venituri Deschide
Trimestrul 1
Nr. Crt. Document Deschide
1 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
2 Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
3 Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
4 Balanta Deschide
5 Bilant Deschide
6 Cheltuieli - sectiunea de functionare Deschide
7 Cheltuieli - sectiunea de dezvoltare Deschide
8 Total cheltuieli Deschide
9 Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 03/31.03.2015 Deschide
10 Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
11 Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 04/31.03.2015 Deschide
12 Contul de rezultat patrimonial Deschide
13 Venituri - sectiunea de functionare Deschide
14 Venituri - sectiunea de dezvoltare Deschide
15 Total venituri Deschide

Situatia Financiara 2014

Trimestrul 4
Nr. Crt. Document Deschide
1 Situatia platilor efectuate si a suelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Deschide
2 Veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe unitati administrativ teritoriale Deschide
3 Situatia platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" Deschide
4 Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor Deschide
5 Situatia activelor fixe amortizabile Deschide
6 Active fixe necorporale Deschide
7 Situatia activelor fixe neamortizabile - 31.12.2014 Deschide
8 Active fixe corporale Deschide
9 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
10 Bilant Deschide
11 Cheltuieli - sectiunea de dezvoltare Deschide
12 Cheltuieli - sectiunea de functionare Deschide
13 Total cheltuieli Deschide
14 Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
15 Situatia fuxurilor de trezorerie Deschide
16 Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
17 Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
18 Contul de rezultat patrimonial Deschide
19 Venituri - sectiunea de dezvoltare Deschide
20 Venituri - sectiunea de functionare Deschide
21 Total venituri Deschide
Trimestrul 3
Nr. Crt. Document Deschide
1 Anexa 14 Deschide
2 Anexa 19 Deschide
3 Anexa 27 Deschide
4 Anexa 33 Deschide
5 Anexa 40 Deschide
6 Balanta Deschide
7 Bilant Deschide
8 Cheltuieli - sectiunea de dezvoltare Deschide
9 Cheltuieli - sectiunea de functionare Deschide
10 Total cheltuieli Deschide
11 Situatia fluxurilor de trezoreri - cod 03/30.09.2014 Deschide
12 Situatia fluxurilor de trezorerie - 30.09.2014 Deschide
13 Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 04/30.09.2017 Deschide
14 Contul de rezultat patrimonial - 30.09.2014 Deschide
15 Venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
16 Venituri sectiunea de functionare Deschide
17 Total cheltuieli - buget local Deschide
Trimestrul 2
Nr. Crt. Document Deschide
1 Anexa 14 Deschide
2 Anexa 33 Deschide
3 Anexa 40 Deschide
4 Bilant Deschide
5 Total cheltuieli Deschide
6 Cheltuieli - sectiunea de dezvoltare Deschide
7 Cheltuieli - sectiunea de functionare Deschide
8 Situatia fluxurilor de trezorerie - 30.06.2014 Deschide
9 Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 03/30.06.2014 Deschide
10 Situatia fluxurilor de trezorerie - 30.06.2014 Deschide
11 Contul de rezultat patrimonial - 30.06.2014 Deschide
12 Total venituri - buget local Deschide
13 Venituri sectiunea de functionare - 30.06.2014 Deschide
14 Venituri sectiunea de dezvoltare - 30.06.2014 Deschide

Situatia Financiara 2013

Trimestrul 4
Nr. Crt. Document Deschide
1 SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE Deschide
2 ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE Deschide
3 SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE Deschide
4 SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE Deschide
5 DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA Deschide
6 Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Deschide
7 Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Deschide
8 SITUATIA platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" Deschide
9 Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
10 VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE Deschide
11 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
12 Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat petrimonial Deschide
13 BILANT Deschide
14 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Deschide
15 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
16 CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Deschide
17 DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
18 TOTAL CHELTUIELI Deschide
19 CREDITE INTERNE Deschide
20 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII Deschide
21 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Deschide
22 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Deschide
23 INDICATORI Deschide
24 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL Deschide
25 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL Deschide
26 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Deschide
27 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
28 TOTAL VENITURI-VENITURI Deschide
29 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
Trimestrul 3
Nr. Crt. Document Deschide
1 DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA Deschide
2 Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Deschide
3 Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Deschide
4 SITUATIA platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" Deschide
5 Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
6 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
7 BALANTA SINTETICA Deschide
8 BILANT Deschide
9 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Deschide
10 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
11 CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Deschide
12 DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
13 TOTAL CHELTUIELI Deschide
14 CREDITE INTERNE Deschide
15 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII Deschide
16 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Deschide
17 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Deschide
18 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Deschide
19 INDICATORI Deschide
20 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL Deschide
21 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL Deschide
22 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Deschide
23 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
24 TOTAL VENITURI-VENITURI Deschide
25 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
Trimestrul 2
Nr. Crt. Document Deschide
1 Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Deschide
2 Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Deschide
3 SITUATIA platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" Deschide
4 Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
5 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
6 BALANTA SINTETICA Deschide
7 BILANT Deschide
8 TOTAL CHELTUIELI Deschide
9 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Deschide
10 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
11 CREDITE INTERNE Deschide
12 CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Deschide
13 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII Deschide
14 DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
15 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Deschide
16 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Deschide
17 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Deschide
18 INDICATORI Deschide
19 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL Deschide
20 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
21 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL Deschide
22 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Deschide
23 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
24 TOTAL VENITURI-VENITURI Deschide

Situatia Financiara 2012

Trimestrul 4
Nr. Crt. Document Deschide
1 SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE Deschide
2 Alte active fixe necorporale Deschide
3 SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE Deschide
4 SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE Deschide
5 DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA Deschide
6 Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Deschide
7 VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE Deschide
8 SITUATIA platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" Deschide
9 Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
10 Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor Deschide
11 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
12 BILANT Deschide
13 TOTAL CHELTUIELI Deschide
14 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Deschide
15 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
16 DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
17 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII Deschide
18 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Deschide
19 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Deschide
20 INDICATORI Deschide
21 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL Deschide
22 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL Deschide
23 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Deschide
24 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
25 TOTAL VENITURI-VENITURI Deschide
26 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
Trimestrul 2
Nr. Crt. Document Deschide
1 INDICATORI Deschide
2 DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA Deschide
3 SITUATIA platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" Deschide
4 Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
5 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
6 BILANT Deschide
7 TOTAL CHELTUIELI Deschide
8 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Deschide
9 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
10 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII Deschide
11 DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
12 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Deschide
13 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Deschide
14 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL Deschide
15 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL Deschide
16 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Deschide
17 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
18 TOTAL VENITURI-VENITURI Deschide
19 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide

Situatia Financiara 2011

Trimestrul 4
Nr. Crt. Document Deschide
1 DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA Deschide
2 CONTUL DE EXECUTIE A SUMELOR DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU BUGETELE LOCALE Deschide
3 VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE Deschide
4 Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor Deschide
5 SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE Deschide
6 Alte active fixe necorporale Deschide
7 SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE Deschide
8 SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE Deschide
9 BILANT Deschide
10 TOTAL CHELTUIELI Deschide
11 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Deschide
12 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
13 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII Deschide
14 DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
15 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Deschide
16 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Deschide
17 INDICATORI Deschide
18 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL Deschide
19 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL Deschide
20 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Deschide
21 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
Trimestrul 3
Nr. Crt. Document Deschide
1 DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA Deschide
2 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
3 BILANT Deschide
4 TOTAL CHELTUIELI Deschide
5 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Deschide
6 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
7 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII Deschide
8 DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
9 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Deschide
10 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Deschide
11 INDICATORI Deschide
12 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL Deschide
13 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL Deschide
14 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Deschide
15 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
16 TOTAL VENITURI-VENITURI Deschide
17 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
Trimestrul 2
Nr. Crt. Document Deschide
1 DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA Deschide
2 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
3 BILANT Deschide
4 TOTAL CHELTUIELI Deschide
5 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Deschide
6 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
7 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII Deschide
8 DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
9 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Deschide
10 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Deschide
11 INDICATORI Deschide
12 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL Deschide
13 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL Deschide
14 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Deschide
15 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
16 TOTAL VENITURI-VENITURI Deschide
17 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide

Situatia Financiara 2010

Trimestrul 4
Nr. Crt. Document Deschide
1 BILANT Deschide
2 CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Deschide
3 CONTUL DE EXECUTIE BUGET IN AFARA BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI Deschide
4 CONTUL DE EXECUTIE BUGET IN AFARA BUGETULUI LOCAL - VENITURI Deschide
5 CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL TOTALIZATOR Deschide
6 CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - VENITURI Deschide
7 CONTUL DE EXECUTIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII - CHELTUIELI Deschide
8 CONTUL DE EXECUTIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII - VENITURI Deschide
9 DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA Deschide
10 PLATI RESTANTE Deschide
11 SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE Deschide
12 SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE Deschide
13 SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR DIN ADMINISTRATIA LOCALA Deschide
14 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Deschide
15 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Deschide
16 SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR Deschide
17 SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR Deschide

Adresa

  • Adresa: Judetul: Suceava, Localitatea: Volovat
  • Email: primariavolovat@yahoo.com
  • Website: www.comunavolovat.ro
  • Telefon: 0230-419507
  • Fax: 0230-419507