Situatia FinanciaraDocumente și Informații Financiare

Bilanț

Proiect de buget

Buget local pe surse de finanțare


Situatia Financiara 2019

Trimestrul 3
Nr. Crt. Document Deschide
Disponibil din mijloace fixe cu destinație specială Deschide
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locală Deschide
Balanța sintetică Deschide
Bilanț Deschide
Cheltuieli - sectiunea de dezvoltare Deschide
Cheltuieli - sectiunea de functionare Deschide
Total cheltuieli Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 03 Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 04 Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide
Venituri - sectiunea de dezvoltare Deschide
Venituri - sectiunea de functionare Deschide
Total venituri Deschide
Trimestrul 2
Nr.Crt. Document Deschide
Disponibil din mijloace fixe cu destinație specială Deschide
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locală Deschide
Balanța sintetică Deschide
Bilanț Deschide
Cheltuieli - sectiunea de dezvoltare Deschide
Cheltuieli - sectiunea de functionare Deschide
Total cheltuieli Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 03 Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 04 Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide
Venituri - sectiunea de dezvoltare Deschide
Venituri - sectiunea de functionare Deschide
Total venituri Deschide
Trimestrul 1
Nr. Crt. Document Deschide
Disponibil din mijloace fixe cu destinație specială Deschide
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locală Deschide
Balanța sintetică Deschide
Bilanț Deschide
Cheltuieli - sectiunea de dezvoltare Deschide
Cheltuieli - sectiunea de functionare Deschide
Total cheltuieli Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 03 Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 04 Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide
Venituri - sectiunea de dezvoltare Deschide
Venituri - sectiunea de functionare Deschide
Total venituri Deschide

Situatia Financiara 2018

Trimestrul 4
Nr. Crt. Document Deschide
Situația activelor fixe neamortizabile Deschide
Situația activelor fixe amortizabile Deschide
Situația activelor fixe amortizabile - 35a2 Deschide
Situația activelor fixe neamortizabile -35b2 Deschide
Venituri și cheltuielile bugetelor locale pe unități administrativ teritoriale Deschide
Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor Deschide
Disponibil din mijloace cu destinație specială Deschide
Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile(FEN)postaderare (titlul 56 și titlul 58) Deschide
Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală Deschide
Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare Deschide
Balanța sintetică Deschide
Bilanț Deschide
Cheltuieli secțiunea de dezvoltare Deschide
Total Cheltuieli Deschide
Cheltuieli secțiunea de funcționare Deschide
Situația fluxurilor de trezorerie- cod 03 Deschide
Situația fluxurilor de trezorerie Deschide
Situația fluxurilor de trezorerie- cod 04 Deschide
Contul de rezultat Patrimonial Deschide
Venituri secțiunea de dezvoltare Deschide
Venituri secțiunea de funcționare Deschide
Total Venituri Deschide
Trimestrul 3
Nr. Crt. Document Deschide
Disponibil din mijloace fixe post aderare Deschide
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Deschide
Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) Deschide
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locală Deschide
Balanta sintetică Deschide
Bilant Deschide
Cheltuieli - sectiunea de dezvoltare Deschide
Cheltuieli - sectiunea de functionare Deschide
Total cheltuieli Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 03 Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 04 Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide
Venituri - sectiunea de dezvoltare Deschide
Venituri - sectiunea de functionare Deschide
Total venituri Deschide
Trimestrul 2
Nr. Crt. Document Deschide
Disponibil din mijloace fixe post aderare Deschide
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Deschide
Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) Deschide
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locală Deschide
Balanta sintetică Deschide
Bilant Deschide
Cheltuieli - sectiunea de dezvoltare Deschide
Cheltuieli - sectiunea de functionare Deschide
Total cheltuieli Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 03 Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 04 Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide
Venituri - sectiunea de dezvoltare Deschide
Venituri - sectiunea de functionare Deschide
Total venituri Deschide

Situatia Financiara 2017

Trimestrul 4
Nr. Crt. Document Deschide
Situația activelor fixe neamortizabile Deschide
Situația activelor fixe amortizabile Deschide
Situația activelor fixe amortizabile - 35a2 Deschide
Situația activelor fixe neamortizabile -35b2 Deschide
Disponibil din mijloace cu destinație specială Deschide
Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare Deschide
Venituri și cheltuielile bugetelor locale pe unități administrativ teritoriale Deschide
Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile(FEN)postaderare (titlul 56 și titlul 58) Deschide
Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap Deschide
Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor Deschide
Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală Deschide
Balanța sintetică Deschide
Bilanț Deschide
Total Cheltuieli Deschide
Cheltuieli secțiunea de dezvoltare Deschide
Cheltuieli secțiunea de funcționare Deschide
Situația fluxurilor de trezorerie Deschide
Situația fluxurilor de trezorerie- cod 03 Deschide
Situația fluxurilor de trezorerie- cod 04 Deschide
Contul de rezultat Patrimonial Deschide
Total Venituri Deschide
Venituri secțiunea de dezvoltare Deschide
Venituri secțiunea de funcționare Deschide
Trimestrul 2
Nr. Crt. Document Deschide
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Deschide
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare - an 19 Deschide
Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) Deschide
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locale Deschide
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
Balanta Deschide
Bilant Deschide
Cheltuieli - sectiunea de functionare Deschide
Cheltuieli - sectiunea de dezvoltare Deschide
Total cheltuieli Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 03 Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 03 Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 04 Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide
Venituri - sectiunea de dezvoltare Deschide
Venituri - sectiunea de functionare Deschide
Total venituri Deschide

Situatia Financiara 2016

Trimestrul 4
Nr. Crt. Document Deschide
Situatia activelor fixe amortizabile - 35a1 Deschide
Situatia activelor fixe amortizabile - 35a2 Deschide
Situatia activelor fixe neamortizabile - 35b1 Deschide
Situatia activelor fixe neamortizabile - 35b2 Deschide
Venituri si cheltuielile bugetare locale pe unitati administrativ teritoriale Deschide
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor Deschide
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
Balanta Deschide
Bilant Deschide
Cheltuieli - sectiunea de dezvoltare Deschide
Cheltuieli - sectiunea de functionare Deschide
Total cheltuieli Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 03 Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 04 Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide
Venituri - sectiunea de dezvoltare Deschide
Venituri - sectiunea de functionare Deschide
Total venituri Deschide
Trimestrul 1
Nr. Crt. Document Deschide
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
Balanta Deschide
Bilant Deschide
Cheltuieli - sectiunea de dezvoltare Deschide
Cheltuieli - sectiunea de functionare Deschide
Total cheltuieli Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 03 Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 03 Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 04 Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide
Venituri - sectiunea de dezvoltare Deschide
Venituri - sectiunea de functionare Deschide
Total venituri Deschide

Situatia Financiara 2015

Trimestrul 4
Nr. Crt. Document Deschide
Situatia activelor fixe amortizabile - 35a1 Deschide
Situatia activelor fixe amortizabile - 35a2 Deschide
Situatia activelor fixe neamortizabile - 35b1 Deschide
Situatia activelor fixe neamortizabile - 35b2 Deschide
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Deschide
venituri si cheltuielile bugetelor locale pe unitati administrativ teritoriale Deschide
Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) Deschide
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor Deschide
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
Balanta Deschide
Bilant Deschide
Cheltuieli - sectiunea de dezvoltare Deschide
Cheltuieli - sectiunea de functionare Deschide
Total cheltuieli Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 03 Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide
Venituri - sectiunea de dezvoltare Deschide
Venituri - sectiunea de functionare Deschide
Total venituri Deschide
Trimestrul 3
Nr. Crt. Document Deschide
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Deschide
Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) Deschide
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
Balanta Deschide
Bilant Deschide
Cheltuieli - sectiunea de dezvoltare Deschide
Cheltuieli - sectiunea de functionare Deschide
Total cheltuieli Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 03 Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 03 Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 04 Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide
Venituri - sectiunea de functionare Deschide
Venituri - sectiunea de dezvoltare Deschide
Total venituri Deschide
Trimestrul 2
Nr. Crt. Document Deschide
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
Disponibil din mijloace cu destinatia speciala Deschide
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
Balanta Deschide
Bilant Deschide
Cheltuieli - situatia de dezvoltare Deschide
Cheltuieli - situatia de functionare Deschide
Total cheltuieli Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 03 Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 04 Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide
Venituri - sectiunea de dezvoltare Deschide
Venituri - sectiunea de functionare Deschide
Total venituri Deschide
Trimestrul 1
Nr. Crt. Document Deschide
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
Balanta Deschide
Bilant Deschide
Cheltuieli - sectiunea de functionare Deschide
Cheltuieli - sectiunea de dezvoltare Deschide
Total cheltuieli Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 03/31.03.2015 Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 04/31.03.2015 Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide
Venituri - sectiunea de functionare Deschide
Venituri - sectiunea de dezvoltare Deschide
Total venituri Deschide

Situatia Financiara 2014

Trimestrul 4
Nr. Crt. Document Deschide
Situatia platilor efectuate si a suelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Deschide
Veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe unitati administrativ teritoriale Deschide
Situatia platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" Deschide
Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor Deschide
Situatia activelor fixe amortizabile Deschide
Active fixe necorporale Deschide
Situatia activelor fixe neamortizabile - 31.12.2014 Deschide
Active fixe corporale Deschide
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
Bilant Deschide
Cheltuieli - sectiunea de dezvoltare Deschide
Cheltuieli - sectiunea de functionare Deschide
Total cheltuieli Deschide
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
Situatia fuxurilor de trezorerie Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide
Venituri - sectiunea de dezvoltare Deschide
Venituri - sectiunea de functionare Deschide
Total venituri Deschide
Trimestrul 3
Nr. Crt. Document Deschide
Anexa 14 Deschide
Anexa 19 Deschide
Anexa 27 Deschide
Anexa 33 Deschide
Anexa 40 Deschide
Balanta Deschide
Bilant Deschide
Cheltuieli - sectiunea de dezvoltare Deschide
Cheltuieli - sectiunea de functionare Deschide
Total cheltuieli Deschide
Situatia fluxurilor de trezoreri - cod 03/30.09.2014 Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie - 30.09.2014 Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 04/30.09.2017 Deschide
Contul de rezultat patrimonial - 30.09.2014 Deschide
Venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
Venituri sectiunea de functionare Deschide
Total cheltuieli - buget local Deschide
Trimestrul 2
Nr. Crt. Document Deschide
Anexa 14 Deschide
Anexa 33 Deschide
Anexa 40 Deschide
Bilant Deschide
Total cheltuieli Deschide
Cheltuieli - sectiunea de dezvoltare Deschide
Cheltuieli - sectiunea de functionare Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie - 30.06.2014 Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 03/30.06.2014 Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie - 30.06.2014 Deschide
Contul de rezultat patrimonial - 30.06.2014 Deschide
Total venituri - buget local Deschide
Venituri sectiunea de functionare - 30.06.2014 Deschide
Venituri sectiunea de dezvoltare - 30.06.2014 Deschide

Situatia Financiara 2013

Trimestrul 4
Nr. Crt. Document Deschide
SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE Deschide
ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE Deschide
SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE Deschide
SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE Deschide
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA Deschide
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Deschide
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Deschide
SITUATIA platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" Deschide
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE Deschide
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat petrimonial Deschide
BILANT Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Deschide
DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
TOTAL CHELTUIELI Deschide
CREDITE INTERNE Deschide
TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII Deschide
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Deschide
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Deschide
INDICATORI Deschide
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL Deschide
TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
TOTAL VENITURI-VENITURI Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
Trimestrul 3
Nr. Crt. Document Deschide
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA Deschide
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Deschide
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Deschide
SITUATIA platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" Deschide
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
BALANTA SINTETICA Deschide
BILANT Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Deschide
DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
TOTAL CHELTUIELI Deschide
CREDITE INTERNE Deschide
TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII Deschide
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Deschide
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Deschide
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Deschide
INDICATORI Deschide
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL Deschide
TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
TOTAL VENITURI-VENITURI Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
Trimestrul 2
Nr. Crt. Document Deschide
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Deschide
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Deschide
SITUATIA platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" Deschide
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
BALANTA SINTETICA Deschide
BILANT Deschide
TOTAL CHELTUIELI Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
CREDITE INTERNE Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Deschide
TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII Deschide
DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Deschide
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Deschide
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Deschide
INDICATORI Deschide
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
TOTAL VENITURI-VENITURI Deschide

Situatia Financiara 2012

Trimestrul 4
Nr. Crt. Document Deschide
SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE Deschide
Alte active fixe necorporale Deschide
SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE Deschide
SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE Deschide
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA Deschide
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Deschide
VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE Deschide
SITUATIA platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" Deschide
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor Deschide
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
BILANT Deschide
TOTAL CHELTUIELI Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII Deschide
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Deschide
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Deschide
INDICATORI Deschide
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL Deschide
TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
TOTAL VENITURI-VENITURI Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
Trimestrul 2
Nr. Crt. Document Deschide
INDICATORI Deschide
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA Deschide
SITUATIA platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" Deschide
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
BILANT Deschide
TOTAL CHELTUIELI Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII Deschide
DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Deschide
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Deschide
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL Deschide
TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
TOTAL VENITURI-VENITURI Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide

Situatia Financiara 2011

Trimestrul 4
Nr. Crt. Document Deschide
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA Deschide
CONTUL DE EXECUTIE A SUMELOR DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU BUGETELE LOCALE Deschide
VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE Deschide
Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor Deschide
SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE Deschide
Alte active fixe necorporale Deschide
SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE Deschide
SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE Deschide
BILANT Deschide
TOTAL CHELTUIELI Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII Deschide
DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Deschide
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Deschide
INDICATORI Deschide
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL Deschide
TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
Trimestrul 3
Nr. Crt. Document Deschide
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA Deschide
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
BILANT Deschide
TOTAL CHELTUIELI Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII Deschide
DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Deschide
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Deschide
INDICATORI Deschide
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL Deschide
TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
TOTAL VENITURI-VENITURI Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
Trimestrul 2
Nr. Crt. Document Deschide
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA Deschide
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
BILANT Deschide
TOTAL CHELTUIELI Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII Deschide
DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Deschide
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Deschide
INDICATORI Deschide
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL Deschide
TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
TOTAL VENITURI-VENITURI Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide

Situatia Financiara 2010

Trimestrul 4
Nr. Crt. Document Deschide
BILANT Deschide
CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI Deschide
CONTUL DE EXECUTIE BUGET IN AFARA BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI Deschide
CONTUL DE EXECUTIE BUGET IN AFARA BUGETULUI LOCAL - VENITURI Deschide
CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL TOTALIZATOR Deschide
CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - VENITURI Deschide
CONTUL DE EXECUTIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII - CHELTUIELI Deschide
CONTUL DE EXECUTIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII - VENITURI Deschide
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA Deschide
PLATI RESTANTE Deschide
SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE Deschide
SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE Deschide
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR DIN ADMINISTRATIA LOCALA Deschide
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Deschide
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Deschide
SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR Deschide
SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR Deschide
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Detalii